Ho'oponopono Germany
Ho'oponopono Germany

"I" AM THE "I"

OWAU NO KA "I"

 

"I" come forht from the void into light

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama

 

"I" am the breath that nurtures life

Owau no ka ha, ka mauli ola

 

"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness

Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho o'e no ike apau

 

The "I", the Id, the All

Ka "I Ke Kino Iho, na Mea Apau

 

"I" draw ma bow of rainbows across the waters

Ka a'e au "I" ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau

 

The contiunuum of minds with matters

Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau

 

"I" am the incoming and outgoing of breath

Owa no ka "Ho' a me ka "Ha"

 

The invisible, untouchable breeze

He huna ka makani nahenahe

 

The undefinable atom of creation

Ka "Hua" huna o Kumulipo

 

"I" am the "I"

Owau no ka "I"

 

 

 

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Irene Schwonek